Soi kèo World Cup

Chuyên mục Soi kèo World Cup 2022, giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới cấp quốc gia được truyền tải và bình luận thông tin bởi SMS Bóng Đá.

Khi xem tại SMS Bóng Đá, ngoài các thông tin chuyển nhượng hay bên lề trước – sau trận đấu, bạn còn được cung cấp các tin như:

Home 2020
Nhận định soi kèo Ecuador vs Colombia, 04h00 – 18/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Ecuador vs Colombia, vào lúc 04h00 ngày 18/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 18/11/2020...
Nhận định soi kèo Brazil vs Venezuela, 07h30 – 14/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Brazil vs Venezuela, vào lúc 07h30 ngày 14/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Brazil...
Nhận định soi kèo Chile vs Peru, 06h00 – 14/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Chile vs Peru, vào lúc 06h00 ngày 14/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Cả...
Nhận định soi kèo Colombia vs Uruguay, 03h30 – 14/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Colombia vs Uruguay, vào lúc 03h30 ngày 14/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/11/2020...
Nhận định soi kèo Argentina vs Paraguay, 07h00 – 13/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Argentina vs Paraguay, vào lúc 07h00 ngày 13/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 13/11/2020...
Nhận định soi kèo Bolivia vs Ecuador, 03h00 – 13/11/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Bolivia vs Ecuador, vào lúc 03h00 ngày 13/11/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Bolivia...
Nhận định soi kèo Ecuador vs Uruguay, 04h00 – 14/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Ecuador vs Uruguay, vào lúc 04h00 ngày 14/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/10/2020...
Nhận định soi kèo Bolivia vs Argentina, 03h00 – 14/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Bolivia vs Argentina, vào lúc 03h00 ngày 14/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/10/2020...
Nhận định soi kèo Venezuela vs Paraguay, 05h00 – 14/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Venezuela vs Paraguay, vào lúc 05h00 ngày 14/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/10/2020...
Nhận định soi kèo Peru vs Brazil, 07h00 – 14/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Peru vs Brazil, vào lúc 07h00 ngày 14/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/10/2020...
Nhận định soi kèo Chile vs Colombia, 07h30 – 14/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Chile vs Colombia, vào lúc 07h30 ngày 14/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. 14/10/2020...
Nhận định soi kèo Brazil vs Bolivia, 07h30 – 10/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Brazil vs Bolivia, vào lúc 07h30 ngày 10/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Brazil...
Nhận định soi kèo Colombia vs Venezuela, 06h30 – 10/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Colombia vs Venezuela, vào lúc 06h30 ngày 10/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Không...
Nhận định soi kèo Paraguay vs Peru, 05h30 – 09/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Paraguay vs Peru, vào lúc 05h30 ngày 09/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Peru...
Nhận định soi kèo Uruguay vs Chile, 05h45 – 09/10/2020 – Vòng Loại WC...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Uruguay vs Chile, vào lúc 05h45 ngày 09/10/2020, Vòng Loại WC Khu Vực Nam Mỹ, thông tin Tỷ lệ kèo và Link xem bóng đá trực tiếp bởi SMS Bóng Đá. Uruguay...